Sysmän Vanhempainyhdistys uuteen komentoon

Lauri Hildén
SYSMÄ

Vastikään kymmenennen toimintavuotensa aloittanut Sysmän vanhempainyhdistys koki suuria muutoksia menneenä keväänä. Yhdistyksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä suuri osa hallituksen jäsenistä vaihtuivat kevätkokouksessa, ja näin ollen yhdistys siirtyi ikään kuin uudelle aikakaudelle.

Yhdistyksen uutena puheenjohtajana aloittaa aiemmin hallituksen jäsenenä toiminut Anu Peltola. Hän uskoo yhteistyön sujuvan jatkossakin varsin hyvin, vaikka muutoksia onkin tapahtunut.

-On kivaa ja mielenkiintoista aloittaa puheenjohtajan tehtävissä. Olen ollut pitkään mukana yhdistyksen hallituksessa ja toiminta on sitä kautta tuttua. Nyt olemme saaneet hallitukseen mukaan paljon uusia jäseniä, ja uskon homman sujuvan sekä vanhojen että uusien tuttavuuksien kanssa.

-Yhdistys on aina tekijöidensä näköinen, ja toiminta kumpuaa jäsenten, tässä tapauksessa vanhempien ja lasten, tarpeista. Näitä tarpeita meillä on tavoitteena kartoittaa ja vastata niihin mahdollisuuksien mukaan.

Sysmässä siirrytään ensi syksynä lukuvuoden alussa uuteen koulurakennukseen. Tuore puheenjohtaja uskoo sen tuovan uusia mahdollisuuksia myös vanhempainyhdistyksen toimintaan.

-On kiva päästä näkemään paljon keskusteluakin aikaan saanut kouluratkaisu ja sen mahdollisuudet. Nyt kun varhaiskasvatus tulee samaan rakennukseen koulujen kanssa, niin uskon sen tuovan uusia mahdollisuuksia myös vanhempaintoiminnan kehittämiseen, huomioiden koko lasten ”kasvukaari”.

Sysmässä vanhempainyhdistyksen toiminta on verrattain aktiivista, mutta uusillekin jäsenille olisi toki tarvetta. Puheenjohtaja Peltola kannustaa kaikkia vanhempia liittymään mukaan yhdistyksen toimintaan.

-Vanhempainyhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kiinnostuneita vanhempaintoiminnasta ja haluavat tukea sitä. Toiminnan tarkoituksena on edistää lasten vanhempien ja päiväkodin tai koulun välistä yhteistoimintaa, tukea vanhemmuutta ja koteja sekä koulua tasapainoisen ja turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön luomisessa. Lasten hyvinvointi on meidän kaikkien yhteinen asia, ja ajattelen, että yhdessä toimien voimme vaikuttaa siihen millaisin eväin sysmäläiset lapset maailmalle lähtevät. Tervetuloa mukaan!