Kouluturvallisuudesta ei tingitä

Helena Mäkinen
HARTOLA/SYSMÄ

Hartolan ja Sysmän yhtenäiskoulut aloittivat syyslukukautensa 10.8. Varsinkin perheen ensimmäisten ekaluokkalaisten kodeissa on moneen kertaan mietitty, miten pienen koululaisen ensimmäiset päivät ja viikot sujuvat. Sopeutuuko lapsi koulutyöskentelyyn, aikatauluihin ja kaikkeen uuteen, pystyykö keskittymään? Löytääkö lapsi koulusta turvallisia aikuisia ja hyviä kavereita? Miten yhteistyö luokanopettajan kanssa pelaa?

Erityisen tärkeä mietinnän paikka on lapsen koulutie. Jos lapsi saa koulukyydin, pitää jonkun kuitenkin huolehtia alussa siitä, että hän on aina ajoissa sovitussa paikassa. Jos taas lapsi kulkee itsenäisesti, vaatii se huoltajilta selkeää opastusta, että koko reitti ja erityisesti vaaranpaikat on käyty huolella läpi. Jokaiselle aikuiselle tiellä liikkujalle ja autoilijalle koululaisten paluu liikenteeseen on selkeä kehotus erityiseen varovaisuuteen: jalka pois kaasulta ja nopeus minimiin! Erityisessä vaarassa ovat pienet ekaluokkalaiset, jotka eivät vielä hahmota liikennettä eivätkä osaa arvioida ajoneuvojen nopeutta tai etäisyyttä. Heitä ei myöskään ole yhtä helppo havaita heidän pienen kokonsa vuoksi. Ekaluokkalaiset ovat myös käyttäytymisessään arvaamattomia, etenkin jos lähiympäristössä on jotain mielenkiintoisempaa seurattavaa kuin muut tiellä liikkujat.

Miten turvallisuudesta koulun alueella huolehditaan? Kouluissa on järjestyssäännöt ja oppilaita opastetaan mm. liikkumaan koulun tiloissa rauhallisesti ja siten, että kenellekään ei aiheudu vaaraa. Turvallisuudesta huolehditaan sisätiloissa naulakoilta lähtien: kaikilla tavaroilla on sovitut paikat. Jos vaikkapa ulkokengät ja -vaatteet olisivat yhdessä suuressa kasassa, kukaan ei löytäisi omiaan ja kompasteluissa syntyisi pahaa jälkeä. Välitunneilla taas tarvitaan tehokasta valvontaa, sillä estetään tapaturmia ja kiusaamista.

Henkistä turvallisuutta ja kaikkien koulussa työskentelevien hyvinvointia turvaamaan on kehitetty KiVa-koulumalli, jonka avulla panostetaan kiusaamattomuuteen. Tavoitteena on, että jokainen oppilas saa kasvaa ja opiskella kaikin puolin turvallisesti, olla oma itsensä ja kokea itsensä arvostetuksi ja tärkeäksi juuri sellaisena kuin on. Koulussa työskentelevät aikuiset eivät välttämättä huomaa kaikkea, siksi heille on tärkeää ilmoittaa, jos epäilee jonkun joutuvan kiusatuksi. Näistä tilanteista voi ilmoittaa oppilas tai huoltaja. Tärkeää on, että asia käsitellään.