Liikolan lapsille liikuntavempeleitä

Heikki Helin
SYSMÄ

Liikolan ja Taipaleen kylissä on kuudessa perheessä 11 alle kouluikäistä lasta. Kolmen lapsen äidin Anni Kivelän aloitteesta lapset ovat kokoontuneet seurojentalolla kerran viikossa. Talon uusittu lattia ja lämmitysjärjestelmä tarjoavat hyvät puitteet lasten leikeille.
Salilla on lauantaisin melkoinen vilske, kun lasten lisäksi mukana on äitejä, isiä ja mummoja. Kaksi nuorinta, kesällä syntynyttä, ovat vielä omissa kopissaan kentän laidalla.
Ipanajumpaksi ristityissä lasten tapaamisissa ei ole ainakaan vielä ollut ohjattua toimintaa, vaan on leikitty omaan tahtiin sählymailoilla, palloilla ja kaikenlaisilla muillakin välineillä. Jotain välineitä oli talolla ennestään ja vanhemmat ovat tuoneet niitä lisää.

Ipanakerho voitti äänestyksen
Paikalliset säästöpankit ovat lahjoittaneet vuosittain voittovarojaan alueensa yhdistysten ja muiden tahojen toimintaan Hyviä tekoja -kampanjassa. Sysmän Säästöpankki on jakanut varoja kampanjan puitteissa useana vuonna.
Liikolan ipanakerholle esitettiin liikuntavälineiden, kuten puolapuiden ja renkaiden hankkimista. Ehdotus saikin yleisöäänestyksessä eniten ääniä.
Pankilta saadulla rahalla hankittiin seurojentalolle puolapuut, renkaat ja niiden kiinnitys sekä alastulomatto renkaiden alle. Sen hankkimiseen seura käytti myös omaa rahaansa.
Nyt hankittujen välineiden lisäksi käytössä ovat salibandymailat, erilaisia palloja, maali ja lentopalloverkko. Pienimmät ryömivät tunnelissa.
Nuorisoseuran puheenjohtaja Kristiina Sippola on tyytyväinen.
-Olen iloinen siitä, että pankin kisan voitto tuli sivukylään. Kiitän kaikkia seuran hanketta äänestäneitä.
Liikolan seurojentalon käyttö on remonttien jälkeen lisääntynyt. Inkerin Kurkela on vetänyt viikoittain naisille jumppaa. Uutena lajina talolla aletaan pelata sulkapalloa.

Kuvassa vasemmalta: Esteri Toivonen, Kerttu Kivelä, Lauri Sippola, Paavo Peurala, Viljami Kivelä ja Vilja Halme kokeilemassa uusia renkaita. (HH)

SPR Sysmän ansiomerkit

Kyösti Piippo
SYSMÄ

Sysmän SPR:n vuosikokouksen aluksi muistettiin pitkäaikaisia ja aktiivisia jäseniä ansiomitaleilla ja ansiomerkeillä.

Hopeinen ansiomitali: Irja Perttula
Pronssinen ansiomitali: Eeva Onninen, Maija Valonen, Minna Veistilä ja Raija Hörkkö.
Ansiomerkki: Annetta Kurvinen

Tilaisuuden avannut osaston varapuheenjohtaja Marja Korhonen totesi korona epidemian tehneen vuodesta haasteellisen myös SPR:n toiminnassa. Osasto on ollut kuitenkin mukana jakamassa ruoka-apupaketteja ja pitänyt yhteyksiä ystävätoiminnan merkeissä autettaviin puhelimitse.
– Toivotaan, että epidemia laantuu nopeasti, jotta saamme liikkumavapautta ja voimme pitää yhteyksiä ja tarjota läheisyyttä vanhuksille. Odotamme kaikki rokotteen tuloa markkinoille.
Hopeisella ansiomitalilla palkittu Irja Perttula on toiminut Sysmän osastossa 34 vuotta. Konkreettiseen toimintaan hän tuli mukaan verenluovutustilaisuuksien kautta.
– Meitä oli 6 – 7 vapaaehtoista erilaisissa tehtävissä verenluovutusten yhteydessä ja laboratorion hoitajan ominaisuudessa minäkin tulin sinne mukaan. EU:n myötä vapaaehtoiset eivät enää osallistu näihin tilaisuuksiin, vaan ammattilaiset hoitavat kaiken.
Perttulan mielestä Sysmän SPR tekee erinomaista ja ammattitaitoista työtä paikkakunnalla.
Eeva Onninen aloitti SPR:ssä vapaaehtoisena 1991 liittymällä silloin toimineeseen ensiapuryhmään. Nykyään osaston puheenjohtajana toimiva Eeva listasi osaston tärkeimmiksi toimintamuodoiksi hätäavun antamisen kotimaan onnettomuustilanteissa, keräykset ja lahjoituskohteet, ensiapukoulutuksen, ystävätoiminnan ja omaishoitajien tuen, Nuorten toiminnan Osaan -hankkeen kautta, turvapaikanhakijoiden tukemisen, veripalvelun ja mukanaolon vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa.
Edellämainittu Osaan -hanke toimii Sysmän, Hartolan ja Joutsan alueilla ja sen avulla kehitetään maaseudun nuorten työmarkkinavalmiuksia ja elämänhallintaa. Nuorten työpajojen kautta (4H, MLL, SPR) tuotetaan koulutuspaketteja. Niistä rakennetaan koulutusmalli, joka on siirrettävissä myös muihin maaseutukuntiin.

Kuvassa: Tasavallan Presidentin myöntämien SPR:n ansiomerkkien saajat: Irja Perttula, Raija Hörkkö, Maija Valonen, Eeva Onninen, Minna Veistilä ja Annetta Kurvinen.